Ruokamatkailun julkaisu 2017

 

 

Uudistetut ruokamatkailun tuotesuositukset on julkaistu. Tuotesuositukset on laadittu matkailualan yrityksille ja kehittäjille työvälineeksi laadukkaan, elämyksellisen, ostettavan ja kannattavan ruokamatkailukokemuksen tuottamiseen! Ne on laadittu yhdessä Haaga-Helia amk:n Hungry for Finland -ruokamatkailuhankkeen ja Visit Finlandin kanssa.

Ruoka tärkeäksi, elämykselliseksi ja ostettavaksi osaksi Suomen matkailua!

Yhä useampi matkailija hakee tietoisesti ruokaelämyksiä. He haluavat kokea luonnon, kulttuurin ja paikallisen elämäntavan. Suomalaisessa ruokamatkailussa on potentiaalia, sillä tarinat, aitous, paikallisuus ja puhtaus luovat arvoa matkailijalle. Parhaimmillaan ruokamatkailutuote on osallistamista ja tekemistä, josta matkailija oppii jotain uutta.

Suomen ensimmäisen, 1.3.2015 julkaistun ruokamatkailustrategian tavoitteena on tehdä ruoasta tärkeä, elämyksellinen ja ostettava osa Suomen matkailua, parantaa alan kilpailukykyä ja lisätä toimialan ja toimijoiden yhteistyötä.

Ruokamatkailustrategia sisältää kolme teemallista painopistettä:

  • Taste of place  – alueellinen ruokakulttuuri
  • Pure pleasure – suomalainen puhdas ruoka
  • Cool and Creative – kansainvälisesti tunnustetut ruokailmiöt

Ruokamatkailustrategian toteutuksessa keskitytään kolmeen tekemiseen:

  1. Kärkituotteiden luominen tuotekehityksen kautta
  2. Strategisten kumppanuuksien luominen
  3. Yhteisten tarinoiden luominen

Ruokamatkailustrategia jalkautetaan arkeen alueellisissa työpajoissa vuosien 2015-2016 aikana. Tekemiseen tarvitaan jokaista ruoan ja matkailun parissa toimivaa ammattilaista. Mitä useampi kokki – sen maukkaampi soppa!

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Ruokamatkailustrategian video (2,38min)

Strategiakumppanit

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö