Tarina & Viestintä

Olet täällä

Hungry for tarina & viestintä

Elämyksellisyyteen kuuluu paitsi tietysti erinomainen ruoka ja viihtyisät tai vaikuttavat puitteet, myös kiinnostava ja mieleenpainuva tarina. Tarina, joka on tarpeeksi todellisuuteen pohjautuva, mutta kuitenkin mukaansatempaava. Suomalaisilla on erittäin hyvää konkreettista osaamista, mutta mielikuvien, tarinoiden, illuusioiden kohdalla on selkeä oppimistarve. Matkailu on elämystoimintaa, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Elämyksellisestä matkailutuotteesta voidaan pyytää asiakkaalta korkeampi hinta kuin peruspalvelusta (Pine & Gilmore. 1999. The Experience Economy).

Tarinat tekevät ruokamatkailusta kiinnostavamman ja elämyksellisemmän, helposti ostettavan, ne jättävät muistijäljen. Jakaminen sosiaalisessa mediassa ja uudelleen ostettavuus kasvavat. Tarinoilla vaikutetaan tunteisiin. Tarinoilla on merkitystä ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Kanavat ja muodot ovat erilaisia digimaailmasta henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen.

Ihmiset ja heidän tarinansa inhimillistävät elämyksen. Ne tekevät elämyksestä houkuttelevan. Tarinan tulisi olla innovatiivinen, sen tulisi luoda eräänlainen käsikirjoitus matkakohteen ruuasta. Tarinan tulisi löytää uusia näkökulmia, jotka tuovat esiin erottavia tekijöitä. Digiaika tarjoaa suuren määrän uusia kanavia, se edistää keskusteluja ja luo uusia yleisöjä (UNWTO Gastronomy network action plan 2016/2017).

Tarinan kertomisen taito, ruokakäsikirjoituksen laatiminen ja pyrkimys löytää uusia, innovatiivisia näkökulmia tuomaan esiin ruokamatkailukohteen ainutlaatuisuutta ovat nousseet tärkeiksi tekijöiksi tähdättäessä ruokamatkailukohteen menestykseen. Brändäyksessä tarvitaan sekä sisäistä brändäystä (oma henkilökunta omaksuu ja elää todeksi brändiä) että ulkoista brändäystä, joka usein on kollektiivinen ponnistus. Ulkoisen brändin rakentavat ja siitä viestivät ja sitä toteuttavat tavallisesti useat toimijat ja tahot. Heillä on yhteinen, selkeä ja yhtenevä brändikäsitys(UNWTO).

Suomen ruokamatkailun yhtenäinen tarina »

Miltä revontuli maistuu? »

Ruokamatkailukilpailun 2015 voittajien videot ja hyvät käytänteet olivat työpajojen sisältöä »

Viestinnästä »

Facebook-kampanjat »

Hungry for Finland kansainväliseen jakeluun »

Matkanjärjestäjät, median edustajat ja bloggarit »

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö