Strategiset kumppanit

Olet täällä

Hungry for strategiset kumppanit

Suomen ensimmäisessä ruokamatkailustrategian missiossa todetaan, että mitä useampi kokki sen maukkaampi soppa! Strategiassa on kunkin tekemisen kokonaisuuden jälkeen vastuutettu eri tahoja. Strategian jalkautusvaiheessa on tehty yhteistyötä laajasti huomioiden tarkoituksenmukaisuus ja resurssit.

Projektin rahoittajia olivat maa- ja metsätalousministeriö (MAVI, maaseutuvirasto) ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Tärkeänä operatiivisena yhteistyökumppanina on toiminut Visit Finland (Finpro Oy), joka vastaa asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Visit Finland (Finpro Oy) ja Haaga-Helia amk tekivät kolmevuotisen (4.1.2016) yhteistyösopimuksen yllä olevasta yhteistyötä kuvaavasta visuaalistikasta.

Ruokamatkailun työpajojen yhteistyötahoina alueilla ovat olleet matkailun alueorganisaatiot, Pro agriat, Maa- ja kotitalousnaiset tai alueellisen ruokamatkailuprojektin koordinoijataho.

Strategian jalkautusprojektin ohjausryhmä edusti laajasti eri yhteistyökumppaneita:

 • Reijo Martikainen, ylitarkastaja, Maaseutuvirasto, puheenjohtaja
 • Jouni Ahonen, vararehtori, kaupallisten palveluiden johtaja, Haaga-Helia amk
 • Terhi Hook, kehittämispäällikkö, Visit Finland
 • Anneli Leivo, päällikkö/ Tuula Pohjalainen, projektipäällikkö, Luontopalvelut, Metsähallitus
 • Marjaana Nelimarkka, freelancer-ruokatoimittaja
 • Miia Nätti, kehityspäällikkö, Maa- ja kotitalousnaiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 • Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies, MTK ry
 • Päivi Töyli, projektipäällikkö, Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanke
 • Heidi Valtari, Maaseudun Elinkeinot ja osaaminen -verkosto, MESI
 • Kirsi Viljanen, MMM, erityisasiantuntija, lähiruokakoordinaattori

Projektitiimi:

 • Kristiina Havas, matkailun lehtori, projektipäällikkö
 • Kristian Sievers, matkailun lehtori, projektikoordinaattori
 • Kristiina Adamsson, tutkimus- ja kehittämismenetelmien lehtori, projektikoordinaattori

Kristiina Havas (vas.), Kristian Sievers, Kristiina Adamsson, Kirsi Viljanen
 

Strategian koordinaatio-ohjelman ja jalkauttamisvaiheen yhteistyökumppanit
 

What next?

Ruokamatkailun kehittäminen jatkuu. Haluatko jatkossa olla mukana? Olisiko seuraava vaihe H4F members? 100 ruokamatkailuyritystä sitoutuvat yhteisiin toimenpiteisiin.

Ruokamatkailun tarinallistaminen käynnistyy syksyllä 2017 / keväällä 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen tarinallistamisen kehittämiseen. 

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö