Strategian jalkautusvaihe

Olet täällä

Kristiina Havas

Hungry for Finland
Suomen ruokamatkailustrategian jalkautus

Ruokamatkailustrategian jalkautushanke toteutettiin 1.3.2015-9.6.2017 välisenä aikana maa- ja metsätalousministeriön (MAVI, maaseutuvirasto) ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rahoittamana (MAVI 250.000 euroa ja Haaga-Helia amk 62.500 euroa). Hankkeen kick off toteutettiin 26.5.2015 (osallistujia 98). Tilaisuudessa esiteltiin strategian painopistealueet, tehdyt valinnat ja toimenpiteet. Keittiömestari Jaakko Sorsa FINDS-ravintolasta Hong Kongista valotti Skandinavian merkitystä ja suomalaisuutta ruokamatkailussa.

Matka 2017 –messujen yhteydessä toteutettiin ruokamatkailustrategian jalkauttamisvaiheen yhteenvetofoorumi: Hungry for Finland – ruokamatkailu nosteessa 20.1.2017 klo 9.00-12.00 (osallistujia noin 120). Tapahtumasta laadittiin video . Esitykset löytävät täältä.

Projektin tavoitteena oli saada ruokamatkailun kehittämisen suunta yhtenäiseksi ja verkosto toimivaksi. Strategian jalkauttamisprojektissa laadittiin ruokamatkailun kehittämiseen työkaluja, Hungry for Finland työpajakonsepti työpajoineen ja muine yhteistyöfoorumeineen sekä markkinointiviestintään liittyviä toimenpiteitä.

Suomelle laadittiin ensimmäinen ruokamatkailustrategia laajalla yhteistyöllä. Strategia valmistui keväällä 2015. Strategiatyön käynnistäjiä ja rahoittajia olivat maa- ja metsätalousministeriö ja Visit Finland. Strategia syntyi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoimana. Strategiasta on laadittu myös video. Alla oleva RUOKA&MATKAILU  kehittämiskaari kuvaa ruokamatkailun kehittämisen valtakunnallisia toimenpiteitä, joita Haaga-Helia amkn Haagan toimipiste on koordinoinut.

Miksi ruokamatkailua? »

Suomen ruokamatkailustrategian jalkautusvaiheen keskeisiä toimenpiteitä »

Strategian jalkautuksen päätuloksia »

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö