Strategian jalkautuksen päätuloksia

Olet täällä

Strategian jalkautuksen päätuloksia ovat

  • Ruokamatkailun alueprofiilit
  • Yhteys alueelliseen kehittämiseen
  • Ruokamatkailun kehittämistarpeet

Suomen ruokamatkailun vahvuuksina työpajoissa pidettiin mm. Suomen luontoa ja sen antimia, paikallisia raaka-aineita ja ruokamatkailutarjontaa sekä perinteitä. 

Kehittämisalueiksi nähtiin mm.

  • Asiakasymmärryksen lisääminen
  • Elämyksellisyys tuotteistamiseen
  • Asiakkaan osallistaminen, tarinat mukaan
  • Markkinointi ja myynti 

Työpajojen runsaasta sadosta voi tiivistää viisi kehittämisteemaa: tuotekehitys, markkinointi ja myynti, laatu ja palvelu, yhteistyö sekä raaka-aineet.

Innostus ruokamatkailun kehittämiseen on levinnyt kansalliselle tasolle. Ruokamatkailun kehittämisen työpajoja pidettiin yhteensä 13 ja niihin osallistui noin 300 matkailuyrittäjää ja alan kehittäjää. Lisäksi oli muita kansallisia foorumeita, joissa ruokamatkailun kehittämisen teema oli mukana.

Kansainvälisten kiinnostavien ruokamatkailun kärkituotteiden määrä on kasvanut. Matkailualueilla on kärkituotteita, jotka heijastavat alueen raaka-aineita, historiaa, perinteitä, tarinoita ja elämäntapaa. Ruokamatkailustrategian tavoitteena on tukea suomalaisen ruokakulttuurin, Taste of Place -ajattelun kehittymistä. Kehittämistyö on hyvässä vauhdissa.

Suomen ruokamatkailun imagomarkkinointiin tuotettiin video ja videota tukeva markkinointiesite. Imagomarkkinointiin saatiin ruokamatkailun yhtenäinen tarina ja punainen lanka kaikkien toimijoiden käyttöön.

Visit Finlandin tuoteteemoihin on saatu Hungry for Finland kokonaisuus ja kansainvälisellä facebook -kampanjalla on saatu hyviä tuloksia.

Suomen Ruokamatkailustrategian jalkauttamisprojektin katsotaan onnistuneen niin määrällisten kuin laadullisten mittareiden osalta. Ruokamatkailustrategian toteutuminen jatkuu ja kattavuus laajenee myös tulevina vuosina, jolloin toimiala ja Suomi saa kasvavaa hyötyä. 

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö