Ruokamatkailukilpailu

Olet täällä

Suomen paras ruokamatkailutuote -kilpailu

Ruokamatkailukilpailu

Kilpailulla tavoitteena on sekä 2015 että 2017 rohkaista ruokaan ja matkailuun liittyviä yrityksiä ja verkostoja kehittämään uutta, paikallisuuteen perustuvaa ruokamatkailutarjontaa. Kilpailuun on haettu  yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat innovatiivisia ruokamatkailun edelläkävijöitä ja tarjoavat matkailijoille ruokaan liittyviä elämyksiä. Kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista ja etsiä ruokamatkailun kärkituotteita.

Kilpailun toteuttajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, Visit Finland (Finpro) ja MTK. Kilpailua koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
Vuonna 2017 Hungry for Finland - Kansallinen ruokamatkailukilpailu on Suomi 100 ohjelmassa

Ruokamatkailukilpailun arviointiryhmä:

  • Kirsi Viljanen, lähiruokaohjelman koordinaattori, maa- ja metsätalousministeriö,
  • Terhi Hook, kehittämispäällikkö, Visit Finland (Finpro),
  • Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies, MTK
  • Mariaana Nelimarkka, freelance – ruokatoimittaja

Vuoden 2015 voittajasta ja  kolmesta merkittävästä ruokamatkailuteosta laadittiin videot.

 

Hungry for Finland - kansallisen ruokamatkailukilpailun voittajat palkittiin 6.9.2017.

Vuoden 2015 ruokamatkailunkilpailun opit ja tulokset on koottu julkaisuun
http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/hungry_for_finland_loppuraportti/mobile.html#pid=1

Tiedote vuoden 2017 kilpailun etenemisestä

 

 

 

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö