Opi
- Hankkeen aikana tehdyt opinnäytteet 2012-2017

RUOKA&MATKAILU -hankkeessa on tehty vuosina 2012-2017 useita opinnäytetöitä. Ne ovat toimineet sisällön tuotantona hankkeessa ja samalla tarjonneet restonomi-opiskelijoille aitoja tutkimus- ja kehittämiskohteita. Kaikki työt, jotka ovat yltäneet vähintään arvosanaan 3 asteikolla 1-5 on koottu tähän dokumenttiin. 

Asiakkaat ja heidän toiveensa

Benchmarkkausta Skandinaviassa

Reseptiikkaa

Tarinallisuus ruokamatkailussa

Lähiruoka

Tuotteistaminen, tuotekehitys

Ruokamatkakilpailu

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö