Hungry for Finland- Tuotteistamisen työpaja, Lappi 15.3.2019

Olet täällä

Lapland

HUNGRY FOR FINLAND – RUOKAMATKAILUN TUOTTEISTAMINEN

Paikka: Levi, Hullu Poro
Aika: Perjantai 15.3.2019 klo 9.00-16.00

 

Yhdessä tekoja! Ruoka tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi Lapin matkailua!

Matkailija syö ja juo useita kertoja päivässä. Positiiviset, odotukset ylittävät kokemukset, jopa elämykset saavat matkailijan hymyilemään, tekemään uusintaostoksia ja jakamaan kokemuksia somessa. Ruokakokemuksen myötä matkailija tutustuu paikalliseen elämäntapaan, kulttuuriin ja perinteisiin, lähiruokaan ja luonnonantimiin. Suomen ja Lapin matkailun kilpailukyvyn takia ruokamatkailua tulee kehittää.

Hungry for Finland (H4F) – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden toimijoiden käyttöön yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Tavoit-teena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kansainväli-sillä markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä.

Hungry for Finland järjestää osana Lapin matkailustrategian laatimistyötä Ruokamatkailun kehittämispäivän Yhdessä tekoja! Ruoka tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi Lapin matkailua!

Vuorovaikutteisen kehittämispäivän tavoitteena on määritellä mm.:

 • mitkä ovat Lapin ruokamatkailun kärkituotteet ja brändielementit?
 • millaisia kehittämistoimia ruokamatkailun kehittämiseen Lapissa tarvitaan?
 • mikä on ruokamatkailun rooli Lapin matkailustrategiassa?

Lisäksi kuullaan alustukset ruokamatkailun kehittämisestä ja markkinoinnista valtakunnan tasolla ja Lapissa.
lmoittautumiset tästä 8.3.2019 mennessä. Lisätietoja antaa Kristian Sievers tai Kristiina Havas.

Tervetuloa,
Kristian Sievers, p. 040-8284095 , Kristiina Havas, p. 050-0688332

Alustava ohjelma

klo 9.00 Aamukahvit ja tervetuloa

 • Lapin matkailustrategian tilannekatsaus Kristian Sievers, Lapin liitto
 • Lapin kesämatkailu ja Lapin maut Katariina Imporanta, House of Lapland
 • Hungry4FInland –kansallinen ruokamatkailuhanke Kristiina Havas, Haaga-Helia amk
 • Hungry4Lapland- hankkeen esittely Kimmo Kuparinen, Kemijärvi
 • Ruokamatkailun kansainvälinen markkinointi Terhi Hook, Vist Finland

Klo 11.30 Lounas

klo 12.30

 • Ruokamatkailun trendit Teemu Moilanen, Haaga-Helia Mk
 • Ruokamatkailu Lapin brändielementtinä Teemu Moilanen, Haaga-Helia amk

klo 13.30 Työpajaosuus, kehittämisteemoina mm.

 • Ruokamatkailun reitit
 • Lappi brändin TOP15 ruokamatkailutuotetta
 • Hungry4Lapland- hankekokonaisuus
 • Ruokamatkailu matkailustrategiassa

Iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa

15.00 Työpajan  purku

15.45 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

 

 

 

 

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö