Hungry for Finland tuotteistaa: Hämeen työpajat 2.10. ja 6.11.2020

Olet täällä

Kuva: Elina Manninen/Visit Finland

Hungry for Finland - Ruokamatkailun tuotteistamista Hämeessä

Paikka: Zoom-virtuaalitila
Aika: 2.10. klo 9-12.00 & 6.11.klo 9-12.00

Yhdessä tekoja! Ruoka elämykselliseksi ja ostettavaksi osaksi Suomen matkailua!

Matkailija syö ja juo useita kertoja päivässä. Positiiviset, odotukset ylittävät kokemukset, jopa elämykset saavat matkailijan hymyilemään, tekemään uusintaostoksia ja jakamaan kokemuksia somessa. Ruokakokemuksen myötä matkailija tutustuu paikalliseen elämäntapaan, kulttuuriin ja perinteisiin, lähiruokaan ja luonnonantimiin. Ruoan takia valitaan myös matkakohteita. Suomen matkailun kilpailukyvyn takia ruokamatkailua tulee kehittää.

Hungry for Finland (H4F) – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden toimijoiden käyttöön yhtenäisiä työkaluja (tuotesuositukset ja päivitetty strategia) ja sparrausta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Valtakunnallisen ruokamatkailuverkoston toimintaa kehitetään pysyvän toiminnan suuntaan. Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistamishanke on käynnistynyt syyskuussa 2018 ja se kestää syyskuuhun 2021. Hankkeen rahoittajana on EU:n maaseuturahasto. Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä Visit Finlandin (Business Finland Oy) ja alueellisten toimijoiden kanssa. Lisätietoja täältä!

Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Hungry for Finland/Haaga-Helia amk, HAMK Smart tutkimusyksikkö Boost Häme, Western Lakeland Kanta-Häme ja VIKKE virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä -hankkeiden sekä MTK:n Taste of Häme -hankkeen kanssa.

Ilmoittaudu 30.9.2020 mennessä: ilmoittaudu tästä!

Lisätietoja tilaisuudesta sekä Hungry for Finland –tuotteistamishankkeesta

Kristiina Havas
projektipäällikkö
Hungry for Finland – ruokamatkailun tuotteistamishanke
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
0500 688 332
kristiina.havas@haaga-helia.fi

Annamaria Laine
markkinointiassistentti
HAMK Smart tutkimusyksikkö
050 5286 065
annamaria.laine@hamk.fi

Ohjelma 2.10.2020
Ruokamatkailustrategia 2020-2028 ja tarinallistamista

klo 9.00       Mitä on ruokamatkailu, ruokamatkailun trendit ja ruokamatkailun asiakkaat

klo 9.45       Tauko

klo 10.00      Suomen uusi ruokamatkailustrategia 2020-2028

klo 10.45      Tauko

klo 11.00      Ruokamatkailun tarinallistamisesta

klo 12.00      Tilaisuus päättyy

Ohjelma 6.11.2020
Ruokamatkailun tuotesuositukset ja Hämeen workshop

klo 9.00       Ruokamatkailun tuotesuositukset (laadittu yhteistyössä Visit Finlandin kanssa)

klo 9.30       Ruokamatkailun reitit ja tuotteet Hämeessä -workshop virtuaalisesti, -tavoitteena rakentaa potentiaalisia reittejä ja yhdistelmätuotteita, löytää mahdollisuuksia yhteistyöhön

klo 11.00     Tauko

klo 11.15     Työpajan purku

klo 12.00     Tilaisuus päättyy

 

 

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö