H4F-pajat ruokamatkailun kehittämiseksi järjestetään ympäri Suomen!

Olet täällä

 

Ruokamatkailun keskeisinä toimenpiteinä ovat alueelliset matkailu- ja elintarvikeyrittäjien sekä muiden toimijoiden työpajat. Työpajat ovat osa Suomen ruokamatkailustrategian jalkauttamista. Strategia on tehty yhteistyössä Visit Finlandin ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Toimenpiteiden rahoittajana on MAVI (maaseutuvirasto). Työpajojen vetäjinä toimivat Kristiina Havas, Kristiina Adamsson ja Kristian Sievers Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Vetäjät ovat toimineet ruokamatkailun kehittämistehtävissä vuodesta 2012.

H4F -pajat ovat moduloitu valmennus- ja sparrauspaketti, joka on luotu ruokamatkailun kehittämiseen. Työpajassa kehitetään elämyksellisiä ruokamatkailutuotteita kohderyhmien tarpeisiin ja kirkastetaan alueellista ruokamatkailun profiilia. Parhaimmillaan ruokamatkailu voi olla alueellisen matkailubrändin yksi keskeinen elementti.

Ruokamatkailustrategian jalkauttaminen käynnistyi Etelä-Savon H4F-pajalla 29.9.2015 Mikkelin Kenkäverossa. H4F-paja Pohjois-Savon ruokamatkailun kehittämiseksi järjestettiin 4.11.2015 Hotelli IsoValkeisessa, Kuopiossa, ja viimeisimpänä, 12.1.2016 järjestetty Satakunnan H4F-paja SAMKin tiloissa Porissa.

H4F-pajoissa käsitellään muun muassa ruokamatkailustrategiaa pähkinänkuoressa, käydään läpi ruokamatkakilpailun satoa, listataan ruokamatkailun trendejä, asiakkaita ja tarpeita, sekä profiloidaan kutakin aluetta ja niiden ruokamatkailutuotteita. Lisäksi keskustellaan siitä, miten jatkossa voitaisiin toimia alueiden ruokamatkailun kehittämiseksi. Osallistujat saavat yhteenvedon työpajasta sähköpostitse tapahtuman jälkeen.

Lisää on luvassa: H4F-pajoja toteutetaan vuoden 2016 aikana eri puolella Suomea – ole yhteydessä!

Lisätietoja: Kristiina Havas: kristiina.havas@haaga-helia.fi, 0500-688 332

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö