H4F-pajat ja strategiset kumppanuudet - suomalaisen ruokamatkailun hyväksi

Olet täällä

Missio: "Mitä useampi kokki, sitä maukkaampi soppa!"

Ruoka- ja matkailutoimijat laajasti mukaan!

Strategiassa tulee tehdä valintoja, kaikkea ei voi kehittää. Tärkeimmiksi on valittu seuraavat toimenpidekokonaisuudet. Näihin kolmeen osa-alueeseen määritellään tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet ja mahdolliset vastuutahot:

  • Tuotekehitys
  • Strategiset kumppanuudet
  • Viestintä

Tavoitteet strategisissa kumppanuuksissa

  1. Vahvistaa ruokamatkailun asemaa kansallisia matkailun kehittämisverkostoja hyödyntäen

  2. Yritykset, organisaatiot ja paikallistoimijat aktivoidaan mukaan ruokamatkailun kehittämistoimintaan

  3. Luodaan yllättäviä, toimialarajoja ylittäviä kumppanuuksia, tuetaan uusia avauksia ja rohkeita kokeiluja

Kumppanuuksien edistäjänä ruokamatkailustrategian jalkauttaminen

H4F-pajat

Suomen ensimmäistä ruokamatkailustrategiaa toteutetaan ja jalkautetaan parhaillaan maakunnallisissa ja alueellisissa Hungry for Finland- pajoissa räätälöiden. Tämä tapahtuu vuosina 2015-2016. Työ on maaseutuviraston rahoittamaa ja hanketta koordinoi Haaga-Helia amk. Pajojen tavoitteena on lisätä eri toimijoiden, yrittäjien osaamista ja mahdollisuuksia toteuttaa ruokamatkailustrategiaa.

Toimenpiteissä tehdään yhteistyötä Visit Finlandin kärkihankkeiden kanssa sekä hyödyntämällä alueellisia ja muita ruoka-alan valmiita verkostoja.

Kenelle?

Pajat on suunnattu matkailu-, ruoka- ja elintarvikeyrittäjille sekä muille toimijoille. Työpajojen vetäjinä toimivat Kristiina Havas, Kristiina Adamsson ja Kristian Sievers Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Vetäjät ovat toimineet ruokamatkailun kehittämistehtävissä vuodesta 2012.

Mitä?

H4F -pajat ovat moduloitu valmennus- ja sparrauspaketti, joka on luotu ruokamatkailun kehittämiseen. Työpajassa kehitetään elämyksellisiä ruokamatkailutuotteita kohderyhmien tarpeisiin ja kirkastetaan alueellista ruokamatkailun profiilia. Parhaimmillaan ruokamatkailu voi olla alueellisen matkailubrändin yksi keskeinen elementti.

H4F-pajoissa käsitellään muun muassa ruokamatkailustrategiaa pähkinänkuoressa, käydään läpi ruokamatkakilpailun satoa, listataan ruokamatkailun trendejä, asiakkaita ja tarpeita, sekä profiloidaan kutakin aluetta ja niiden ruokamatkailutuotteita. Lisäksi keskustellaan siitä, miten jatkossa voitaisiin toimia alueiden ruokamatkailun kehittämiseksi.

Osallistujat saavat yhteenvedon työpajasta sähköpostitse tapahtuman jälkeen.

Tilaa paja!

Lisää on luvassa: H4F-pajoja toteutetaan vuoden 2016 aikana eri puolella Suomea – ole yhteydessä!

Lisätietoja: Kristiina Havas: kristiina.havas@haaga-helia.fi, 0500-688 332

 

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Strategiakumppanit

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö