Asiakkaat

Olet täällä

Hungry for asiakkaat

Ruokamatkailu pääkohderyhmänä on Visit Finlandin määrittelemä, Suomen kansainvälisen matkailumarkkinoinnin pääkohderyhmä eli Modernit humanistit. Moderni humanisti eli MoHu on loppujen lopuksi aika tavallinen matkailija, vaativa kyllä  ja tietää, mitä tahtoo. MoHu ei kuitenkaan odota mitään erityisen ihmeellistä, vaan haluaa tutustua ja kokea suomalaisen luonnon, kulttuurin ja elämäntavan sellaisena kuin se on. Uteliaisuus, monipuolisuus ja aktiivisuus on MoHulle leimallista. Yhden matkan aikana halutaan tehdä ja nähdä paljon.  

Ruokamatkailun kohderyhmät

Asiakkaat ja heidän toiveensa

Asiakkaisiin ja heidän odotuksiin ja toiveisiin liittyviä opinnäytetöitä on tehty useita. Tässä linkki muutamiin

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö