Alueprofiilit

Olet täällä

Kristiina Havas

Hungry for alueprofiilit

Miltä Lappi maistuu? Parhaimmillaan alueen ruokamatkailuprofiilista voi muodostua matkailun vetovoimatekijä ja vahva brändielementti, jopa brändi. Ruokamatkailustrategian painopistealueista Taste of place’n tulisi näkyä  alueellisessa ruokamatkailuprofiilissa. 

Taste of place

Alueellinen ruokakulttuuri, suomalaisuus ja suomalainen elämäntapa maistuvat

Suomalainen ruoka on persoonallista ja ruoassa huomaa alueelliset erot. Tarjoamme ylpeästi Karjalassa karjalaista ja Lapissa lappilaista ruokaa. Arkisten ja jopa outojen suomalaisten asioiden tuotteistaminen on mahdollisuus. Maassamme kohtaavat itä ja länsi ja molempien vaikutus on tärkeä osa ruokakulttuuriamme. Suomen ensimmäinen ruokamatkailustrategia 

Ruokamatkailun työpajoissa (13) on työstetty ruokamatkailun alueprofiileja. Alueet (maakunnat) ovat ruokamatkailun kehityksessä eri vaiheissa. Työpajojen tuloksena voidaan karkeasti sanoa, että 80 % on keskenään samanlaista ja 20 % muista alueista poikkeavaa tarjontaa. Tarjonta voi olla myös hyvin erilaista, kartanoateriasta porosipseihin. Profilointi on haastavaa, mutta parhaimmillaan paikallinen ruoka ja juoma vahvistaa alueen matkailulista identiteettiä ja siten matkailun vetovoimaa ja lisää matkailutuloa.

Alueelliset ruokamatkailun tapahtumat ajoittuvat hyvin samoihin aikoihin ja siten syövät toisiltaan asiakkaita. Tapahtumien ketjuttaminen suurempina alueellisina kokonaisuuksina voisi tuoda kaikille winwin-tilanteen.

Työpajojen tulokset

Vinkkejä ruokamatkailun alueprofiilien jatkotyöstämiseen

Linda Saukko-Raudan kuvitusta alueista

Suomesta Slow Food Travel destinaatioita?

Kansainvälisen Slow Food organisaation aloitteesta on vastikään käynnistynyt Slow Food Travel -projekti, jossa määritetään laatukriteerit Slow Food Travel destinaatioksi pyrkivälle matkailukohteelle. Projektilla pyritään edistämään paikallista, perinteistä ja käsityöperinteeseen nojaavaa ruokakulttuuria.

Tavoitteina projektille ovat mm. ainutlaatuisia gastronomisia arvoja omaavien alueiden esiin nostaminen, matkailullisten ohjelmien ja palveluiden kehittäminen paikallista kulttuuria, alkutuotantoa ja gastronomiaa edistävällä tavalla. Lisäksi projektin tavoitteena on lisätä matkailijoiden tietoisuutta ruokatuotannon alkuperän, kulttuurisen perinnön ja paikallisen gastronomian merkityksestä. Tavoite on tuoda yhteen ja luoda suhteita eri matkailukohteiden yritysten välillä kestävän matkailumallin luomiseksi ja levittämiseksi. Slow Food Travel -projekti pyrkii siis osallistamaan Slow Food matkailukohteeksi haluavan alueen kaikkia toimijoita verkottumisen, koulutuksen ja viestinnän keinoin.

Suomen ensimmäinen Slow Food Travel Forum pidettiin Fiskarsissa 30.5.2017

Slow Food Travel –laatukriteerit

Ruokamatkailun julkaisu 2017

Facebook

Strategisia kumppaneita

 

  Työ- ja elinkeinoministeriö    Opetus- ja kulttuuriministeriö   Business FinlandMaa- ja metsätalousministeriö